Trošarinski status desertnog voćnog vina „ Kupinovo vino“

Datum: 07.03.2011, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/11-05/23
Davatelj: Porezna uprava

U vezi Vašeg dopisa klasa gornja, u kojem tražite mišljenje o svrstavanju desertnog voćnog vina "Kupinovo vino" u odgovarajuću vrstu alkohola i alkoholnih pića u smislu Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09.) i trošarinski status istog a za što ste u privitku dostavili Rješenje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo kojim se dopušta stavljanje predmetnog alkoholnog pića u promet. Izvještaj o ispitivanju izdan od Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo i opis načina proizvodnje vina od kupine, dajemo mišljenje.

Prema dostavljenim podacima i opisu postupka proizvodnje, proizvod ima 16 % vol stvarnog alkohola, a proizvodi se fermentacijom od kupina kojima je dodan šećer. Po završetku vrenja odvaja se tekućinu od komine, tekućinu se odvaja u bačvu do potpunog prestanka vrenja, nakon čega se proizvod pretače radi odstranjivanja taloga te doslađuje kako bi se dotjerao okus. Proizvod se puni u boce obujma 0,2 I i 0,75 I ili se prodaje u rinfuzi.

Slijedom toga, a temeljem općeg pravila 1 i 6 za primjenu nazivlja Carinske tarife, proizvod treba razvrstati u tarifni broj 2206 kao "ostalo fermentirano piće i to u podbroj 2206 00 59 90 u posudama obujma 2 I ili manjeg" ili u podbroj 2206 00 89 90 "u posudama obujma većeg od 2 I" ovisno o slučaju.

S aspekta poznavanja robe, predmetno "kupinovo vino" u smislu Zakona o trošarinama se ne može smatrati vinom temeljem članka 41. Zakona, obzirom da ga se ne razvrstava u tarifni broj 2204 niti 2205. Proizvod se ne može smatrati niti ostalim mirnim pićima koja se dobivaju vrenjem temeljem članka Zakona, obzirom da sadrži 16 % stvarnog alkohola, što je iznad granica propisanih stavkom 2 spomenutog članka. Slijedom toga, mišljenja smo da "kupinovo vino" u smislu Zakona o trošarinama treba smatrati međuproizvodom iz Članka 43. Zakona o trošarinama.

Povratak na mišljenja