Trošarinski status listova duhana

Datum: 10.06.2014, Utorak
Klasa: 410-19/14-04/478
Davatelj: Carinska uprava

Povodom Vašeg podneska postavljate slijedeća pitanja 1 da li se listovi duhana smatraju duhanskom prerađevinom te da li moraju biti označeni duhanskom markicom Ministarstva financija2 pojašnjenje termina duhan koji je prešan u blokove Zakon o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 uređuje trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda te između ostalog propisuje da su predmet oporezivanja trošarinom duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj unesene iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezene u Europsku uniju Člankom 70 Zakona o trošarinama propisano je da se duhanskim prerađevinama smatraju cigarete cigare cigarilosi i duhan za pušenje sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje Člankom 73 st 1 predmetnog Zakona propisano je da se duhanom za pušenje smatra duhan koji je rezan ili na drugi način usitnjen svinut ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja