Trošarinski status proizvođača voćnog vina i upis u registar trošarinskih obveznika

Datum: 16.02.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-05/3969
Davatelj: Carinska uprava

Zatražili ste mišljenje o trošarinskom statusu proizvođača voćnih vina i upisa u registar trošarinskih obveznika Uz pismo ste priložili Rješenje Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo kojim se dopušta stavljanje u promet desertnog voćnog vina kupinovog vina i opisuju rezultati fizikalno kemijske analize uzorka U pismu navodite da kao OPG proizvodite voćno vino od kupina na način da se nakon berbe kupine muljaju i stavljaju na vrenje uz miješanje u vlastitom masulju uz dodatak kvaščevih gljivica tako da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao prirodnim vrenjem masulja odnosno da se ne dodaje drugi alkohol a prema ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja