Tumačenje čl. 13. st. 2. t. 2. Zakona o upravnim pristojbama

Datum: 27.04.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/1207
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit podnositelja iz dostavnog spiska za tumačenjem odredbe čl. 13. st. 2. t. 2. zakona o upravnim pristojbama (nar. nov., br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00. – odluka ustavnog suda republike hrvatske, 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14., dalje u tekstu: zakon) u svezi propisivanja plaćanja upravnih pristojbi izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe.
Člankom 13. Zakona propisano je plaćanje pristojbi. Stavkom 1. istog članka Zakona propisano je kako se pristojbe u pravilu plaćaju u državnim biljezima, a st. 2. kako se iznimno od st. 1. pristojba može uplatiti izravno na propisani račun samo ukoliko pristojba iznosi više od 100,00 kn te ako je propisano da se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe.
Sukladno navedenom, plaćanje upravne pristojbe izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe moguće je ukoliko je isto propisano posebnim propisom. Navedeno znači kako tijelo koje donosi posebni propis može propisati plaćanje upravne pristojbe bez obzira na iznos izravno na propisani račun.
Dakle, Zakon o upravnim pristojbama je opći propis te se i njegove odredbe primjenjuju općenito osim ako posebnim propisom za određeno područje nije uređeno drukčije.
 

Povratak na mišljenja