Tumačenje članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 19.12.2018, Srijeda
Klasa: 410-19/18-02/299
Davatelj: Porezna uprava

      Komora iz dostavnog popisa obratila nam se upitom u vezi tumačenja članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 106/18), kojim se od 1. siječnja 2019. mijenjaju odredbe članka 38. stavka 2. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16) u vezi oporezivanja lijekova sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) od 5%.
 
      S tim u vezi postavljena su sljedeća pitanja o oporezivanju PDV-om od 1. siječnja 2019.:
1. Koja će se stopa PDV-a primjenjivati na magistralne lijekove koji se nalaze na listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), a koja na magistralne lijekove koji se ne nalaze na listi lijekova HZZO-a (izdaju se na tzv. privatni recept i troškove u cijelosti snosi pacijent)? U upitu je navedeno da Agencija za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: HALMED) sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine broj 76/13, 90/14 i 100/18) ne izdaje odobrenje za stavljanje tog lijeka u promet?
2. Koja će se stopa PDV-a primjenjivati na galenske lijekove koji se, kako je navedeno, ne nalaze na listi lijekova HZZO-a, te za koje HALMED sukladno Zakonu o lijekovima ne izdaje odobrenje za stavljanje lijeka u promet?
3. Koja će se stopa PDV-a primjenjivati na lijekove koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, a HALMED može izdati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka (tzv. „interventni uvoz” - kada se, kako je navedeno, radi o medicinsko opravdanoj potrebi, za nužne slučajeve pojedinačnog liječenja lijekom kojeg je na vlastitu odgovornost propisao doktor medicine ili dentalne medicine koji provodi liječenje, za istraživačke svrhe, za farmaceutska ispitivanja, neklinička ispitivanja, za slučaj elementarnih nepogoda ili drugih izvanrednih stanja)?
4. Koja će se stopa PDV-a primjenjivati na sanitetski materijal koji se nalazi na listi lijekova HZZO-a, a koja na sanitetski materijal koji se ne nalazi na listi lijekova HZZO-a (troškove u cijelosti snosi pacijent)? Navodi se da HALMED izdaje odobrenje za stavljanje sanitetskog materijala u promet kao medicinskog proizvoda.
5. Koja će se stopa PDV-a primjenjivati na enteralnu prehranu koja se nalazi na listi lijekova HZZO-a, a koja na enteralnu prehranu koja se ne nalazi na listi lijekova HZZO-a (troškove u cijelosti snosi pacijent)? U upitu je navedeno da je za stavljanje enteralne prehrane u promet potrebno ishoditi rješenje Ministarstva zdravstva.
6. Koja će se stopa PDV-a primjenjivati na lijekove kojima je isteklo ili ukinuto odobrenje HALMED-a za stavljanje u promet, a mogu biti u prometu još 18 mjeseci?
 
      U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
      Sukladno odredbama članka 6. gore navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2019. snižena stopa PDV-a od 5% primjenjivat će se na isporuku lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.
               
      Prema navedenim odredbama od 1. siječnja 2019. sniženom stopom PDV-a od 5% oporezivat će se svi lijekovi, neovisno o tome izdaju li se na recept ili ne, što znači da se izjednačio porezni tretman lijekova koji se izdaju na recept i lijekova koji se izdaju bez recepta (tzv. OTC lijekovi). Navedenim lijekovima smatraju se i lijekovi utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova).
 
      U dijelu koji se odnosi na odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode prema posebnim propisima nije bilo izmjena u poreznim propisima te i dalje lijekovi moraju imati odobrenje za stavljanje lijeka u promet, koje sukladno Zakonu o lijekovima u Republici Hrvatskoj daje HALMED ili Europska komisija. 
      S tim u vezi ističemo da Porezna uprava nije nadležna za tumačenje radi li se u određenom slučaju o lijeku ili ne te se u vezi toga treba obratiti nadležnom ministarstvu, dok je za utvrđivanje Liste lijekova nadležan HZZO.
 

Povratak na mišljenja