Tumačenje odredbe Zakona o trošarinama vezanih uz registraciju i proizvodnju piva u nezavisnim malim pivovarama u Republici Hrvatskoj

Datum: 05.02.2015, Četvrtak
Klasa: 410-19/15-05/2886
Davatelj: Carinska uprava

Upit u kojem navodite da imate namjeru pokrenuti komercijalnu proizvodnju piva u Republici Hrvatskoj kao nezavisna mala pivovara propisana u čl 4 2 Direktive 92 83 EEC Stoga postavljate pitanje o zakonskoj mogućnostima registracije i poslovanja u Republici Hrvatskoj kao trošarinskog obveznika proizvođača piva u komercijalne svrhe u vidu nezavisnog malog pivara Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 uređuje se između ostalog i trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića među koje ubrajamo i pivo u Republici Hrvatskoj Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 i 157 14 Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati sa trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja