Tumačenje propisa o trošarinama kod poslovanja proizvodima tarifne oznake KN 2707 30 00 i tarifne oznake KN 2707 50 00

Datum: 15.05.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-03/308
Davatelj: Carinska uprava

Tražite tumačenje trošarinskih propisa i zakonitog postupanja u slučaju kada kao sirovinu za proizvodnju deemulgatora za teške nafte i deparifinatora za bušotine između ostaloga koristite ksilen proizvod tarifne oznake KN 2707 30 00 i aromatsko otapalo proizvod tarifne oznake KN 2707 50 00 U podnesku ističete da te dvije sirovine nećete koristiti kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje te tražite potvrdu se ne moraju pratiti u sustavu kretanja trošarinskih proizvoda Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju a Pravilnikom o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 157 14 i 8 15 postupanje u primjeni Zakona o trošarinama U Zakonu o trošarinama proizvodi tarifne oznake KN 2707 30 00 ksilen i tarifne oznake KN 2707 50 00 aromatsko otapalo navedeni su u čl 83 st 2 t 1 Zakona i smatraju se energentom a st 8 istoga članka Zakona propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili kao gorivo za grijanje Člankom 85 Zakona o trošarinama za te ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja