Tumačenje propisa o trošarinama u slučaju izdavanja odobrenja za oslobođenog korisnika električne energije u mineraloškom proizvodnom procesu

Datum: 03.12.2014, Srijeda
Klasa: 410-19/14-02/117
Davatelj: Carinska uprava

Tumačenje trošarinskih propisa i zakonitog postupanja prilikom izdavanja izmjene odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda Navodite da se oslobođeni korisnik očitovao na ranije dostavljeni zaključan nadležnog carinskog ureda i dostavio aktualne podatke o ukupnoj potrošnji električne energije u predstojećem periodu na koje bi se oslobođenje temeljem čl 101 st 8 t 4 Zakona o trošarinama od plaćanja trošarine odnosilo te informaciju o načinu utvrđivanja količine električne energije za oslobođene a korištene isključivo u mineraloškom procesu odnosno količine električne energije koja nije obuhvaćena trošarinskim odobrenjem Podneskom tražite mišljenje ili smjernicu u postupanju kada uz zahtjev za izmjenu odobrenja za oslobođenog korisnika nije dostavljena jasna metodologija utvrđivanja količine potrošnje električne energije koja nije obuhvaćena trošarinskim odobrenjem ili je predloženi način utvrđivanja interno brojilo i ili nedovoljno obrazložen normativ potrošnje nedostatan za propisno utvrđivanje oporezive količine električne energije bez obzira što je riječ o neznatnoj količini u odnosu na ukupnu potrošnju električne energije Člankom 101 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 propisana je uporaba energenata i električne energije za namjene na koje se ne plaća trošarina čl 5 t 11 i 12 zakona definirani su oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda i pogon oslobođenog korisnika a glavom X Zakona propisani su preduvjeti i način ishođenja odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda te obveze koje nastaju ishođenjem odobrenja Člankom 95 Zakona između ostaloga je propisano da trošarinska obveza opskrbljivaču trošarinskom obvezniku nastaje prema izdanim računima za isporuke električne energije istekom obračunskog razdoblja u kojemu su isporuke obavljene a temeljem podataka mjerenja utvrđivanja isporučenih količina električne energije koje obavljaju operator prijenosnog sustava i ili operator distribucijskog sustava putem redovito ovjeravanih brojila električne energije sukladno posebnim propisima Isporuke električne energije oslobođenom korisniku opskrbljivač trošarinski obveznik vrši sukladno čl 97 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 i 70 14 U slučaju kada trošarinski obveznik prilikom obračuna trošarine treba odvojiti onu količinu električne energije koja nije obuhvaćena ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja