Tumačenje propisa o trošarini na električnu energiju – iskazivanje trošarine na računima

Datum: 31.07.2013, Srijeda
Klasa: 410-19/13-03/45
Davatelj: Carinska uprava

Vezano uz podnesak kojim tražite tumačenje Zakona o trošarinama i Pravilnika o trošarinama odnosno jesu li kupci kojima kao trošarinski obveznik nudite električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije oslobođeni od plaćanja trošarine i temeljem koje dokumentacije te na koliko se decimala zaokružuje iznos visine trošarine na električnu energiju propisane u MWh prilikom obračuna visine trošarine u kWh u nastavku odgovaramo i potvrđujemo izneseno na ranije održanom sastanku o ovim pitanjima Člankom 101 stavak 8 točka 3 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 31 13 i 81 13 propisano je da se trošarina ne plaća na električnu energiju koja se dobiva korištenjem iz obnovljivih izvora ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja