Tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila – trgovac u statusu koncesionara pri prodaji novih motornih vozila

Datum: 04.07.2014, Petak
Klasa: 410-19/14-11/60
Davatelj: Carinska uprava

Tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila trgovac u statusu koncesionara pri prodaji novih motornih vozila Vašim dopisom zatražili ste tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila u dijelu odgovornosti trgovca koji je u statusu koncesionara dealera za pravilnost obračuna posebnog poreza na motorna vozila u slučajevima prodaje novih motornih vozila Člankom 5 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila propisano je da su proizvođač predstavnički ured proizvođača u Republici Hrvatskoj u daljnjem tekstu predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično obvezni Carinskoj upravi Središnjem uredu u daljnjem tekstu Središnji ured elektronskim putem na adresu motorna vozila carina hr dostaviti obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanog posebnog poreza novog motornog vozila određene marke tipa varijante i trgovačkog naziva i to najkasnije slijedećeg radnog dana nakon početka primjene prodajne cijene na tržištu u Republici Hrvatskoj Nadalje čl 5 st 2 i 3 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja