Tumačenje Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Datum: 10.09.2009, Četvrtak
Klasa: 360-01/09-02/288
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita a vezano za nemogućnost pribavljanja suglasnosti neposrednih susjeda ili njihove adrese čije je pribavljanje kao uvjet za izdavanje rješenja o uvjetima građenja od vas zahtijevao Upravni odsjek za prostorno uređenje Ispostava Hvar obavještavamo vas kako slijedi Odredbama članka 213 stavka 2 Zakona o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine broj 76 07 i 38 09 u daljnjem tekstu ZPUG propisana je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja gdje se između ostalog ne spominje da je investitor dužan uz zahtjev priložiti potpisanu suglasnost susjeda ili njihovu adresu Odredbama članka 216 ZPUG a propisano je da je prije izdavanja rješenja o uvjetima građenja nadležno upravno tijelo dužno stranci pružiti mogućnost uvida u idejni projekt radi izjašnjena u daljnjem tekstu uvid Stavkom 2 istoga članka propisano je da je stranka u smislu stavka 1 istoga članka investitor vlasnik nekretnine za koju se izdaje rješenje o uvjetima građenja i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini vlasnik i nositelj drugih stvarnih ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja