Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama

Datum: 04.06.2008, Srijeda
Klasa: 412-01/07-01/1725
Davatelj: Porezna uprava

U svezi upita Državnog inspektorata za pojašnjenjem primjene i provedbe odredbe članka 6. stavaka 4. i 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07.) i članka 6. Zakona o upravnim pristojbama, odnosno davanja mišljenja da li su škole i druge odgojno-obrazovne ustanove oslobođene plaćanja upravne pristojbe u slučaju kada iste za svoje učenike, odnosno polaznike organiziraju izlet radi ostvarivanja nastavnih i odgojno-obrazovnih sadržaja i postizanja svojih ciljeva i zadaća koji se organiziraju kao djelatnost škole, odnosno obrazovne ustanove, u nastavku odgovaramo.

Člankom 6. stavkom 1. točkom 2. Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 8/96. do 60/08.) propisano je da su od plaćanja upravnih pristojbi oslobođene ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

Slijedom navedenog, ako se pod navedenim školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama smatraju ustanove propisane člankom 6. stavkom 1. točkom 2. Zakona o upravnim pristojbama, dakle ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije, iste su oslobođene plaćanja upravnih pristojbi za obavljanje svoje djelatnosti.

Povratak na mišljenja