Udruga Hrvatski računovođa

Datum: 29.05.2009, Petak
Autor: T.K.

Određeni su
datumi ispitnih rokova za program stjecanja zvanja ovlašteni
računovođa.*

**Centar Zagreb*:*

+ *I. ispitni rok - 4. travnja (subota)**II. ispitni rok
- 9. svibnja (subota)*
+ *III. ispitni rok – 19. lipnja (petak), s početkom u
16:30 sati*
*Početak prva dva ispitna roka je u 9:00, a bit će održani u
prostorijama RRiF Visoke škole u Martićevoj 29/I.*

**Centar Rijeka*:*

+ *I. ispitni rok – 23. svibnja (subota)**II. ispitni
rok – 27. lipnja (subota)*
+ *III. ispitni rok – 19. rujna (subota)*
*Početak ispita je u 9:00, a bit će održani na Ekonomskom
fakultetu, Ivana Filipovića 4, Rijeka.*

**Centar Split*:*

*I. ispitni rok – 23. svibnja (subota), dvorana:
+ Veliki amfiteatar**II. ispitni rok – 27. lipnja
(subota), dvorana: Mali amfiteatar ili D3 (ovisno o
broju kandidata)*
+ *III. ispitni rok – 5. rujna (subota), dvorana: D5*
*Početak ispita je u 9:30 sati, a bit će održani na
Ekonomskom fakultetu – Split.*

*Svoj dolazak na ispit potrebno je prijaviti najmanje 5 dana
prije ispitnog roka na e-mail: udruga@rrif.hr

Povratak na vijesti