Ugostitelji mogu nastaviti obavljati djelatnost u objektima za koje se čeka legalizacija

Datum: 27.12.2016, Utorak
Autor: LJ.M.

      Krajem 2016. je u Nar. nov., broj  121/16. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti  – u nastavku: Zakon, koji je stupio na snagu 24. prosinca 2016.

      Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15.)  propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine  i to za:

  • obavljanje ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskog objekta koji se nalazi u zgradi za koju je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine (čl. 25. st. 1.)
  • pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, u objektima za koje je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine (čl. 34. st. 4.)
  • pružanje  ugostiteljskih  usluga  u  domaćinstvu  i  na  obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ako se uz  zahtjev priloži  izvršna  građevinska   dozvola   ili izvršno   rješenje o izvedenom stanju građevine (čl. 34. st. 5.).

      Najnovijim izmjenama Zakona, produžen je rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti do 31. prosinca 2020. godine.

      Stoga, ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, koji na dan stupanja  Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost odnosno pružaju ugostiteljske usluge temeljem privremenog rješenja s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016., temeljem istih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2020.

      Navedenim izmjenama Zakona, omogućuje se daljnje obavljanje djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji već imaju ishođena privremena rješenja, ali i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje navedenih privremenih rješenja, a sve u svrhu sprječavanja neregistriranog obavljanja djelatnosti.

Povratak na vijesti