Ugovor o pružanju usluge javnog prikazivanja filmova

Datum: 06.10.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/389
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji obavlja usluge javnog prikazivanja filmova na temelju sklopljenih ugovora sa svojim kupcima koji su porezni obveznici obratio se upitom u kojem postavlja pitanje da li se ugovor o pružanju usluge javnog prikazivanja filmova može smatrati „kino ulaznicom“ te sukladno tome oporezivati stopom PDV-a od 5%.
Odredbama čl. 38. st. 3. t. h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da se PDV obračunava po sniženoj stopi 5% na kino ulaznice.
U skladu s navedenim, obzirom da se prema zakonskim odredbama PDV obračunava po sniženoj stopi 5% isključivo na kino ulaznice, mišljenja smo da se u predmetnom slučaju pružanje usluge javnog prikazivanja filmova ne može smatrati „kino ulaznicom“ te se u skladu s tim na usluge javnog prikazivanja filmova obračunava stopa PDV-a 25%.
 

Povratak na mišljenja