Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera

Naslovnica knjige: Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera
Tiskano izdanje
630,00 kn
E-izdanje
315,00 kn
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   veljača 2009.
Autor:   Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Broj stranica:   823
Opis  

Za ugovore o građenju u našem pravu mjerodavni su Zakon o obveznim odnosima, Posebne uzance, Zakon o prostornom uređenju i građenju, Zakon o javno-privatnom partnerstvu i Zakon o koncesijama. U knjizi su sadržani komentari o tim propisima i običajima te nabrojeni neki primjeri iz prakse iz kojih se vidi kako su rješavana pojedina pitanja putem odluka sudova. Uz svako pitanje koje obrađuju navedeni ugovori dan je osvrt na međunarodnu poslovnu praksu u građevinarstvu i objašnjenje kako se razvila u okviru uvjeta ugovora Svjetske federacije građevinskih inženjera (FIDIC). Budući da su se uvjeti FIDIC ugovora razvijali na osnovi britanskog prava građenja, a to pravo i danas ima velik utjecaj i na uvjete FIDIC-a, kao i na inozemne ugovore o građenju, u knjizi je sadržano i iscrpno tumačenje britanskog prava građenja u svjetlu FIDIC uvjeta. Dr. Branko Vukmir poznat je našoj stručnoj javnosti po svojim ranijim brojnim člancima iz prava građenja, a osobito po svojim radnijim knjigama o pravu građenja: Ugovori o izvođenju investicijskih radova (međunarodni) koje su doživjele dva izdanja (1980. i 1990.) i bile rasprodane. Knjiga koja se sada izdaje nije treće izdanje ranijih knjiga, nego preuređena i iz temelja izmijenjena nova knjiga. Bogato praktično iskustvo i teorijsko znanje autora najbolja su preporuka za korisnost ove publikacije. Knjiga ima 49 poglavlja i po svojoj sustavnosti može služiti i kao priručnik za sve inženjere, ekonomiste i pravnike koji se bave pripremanjem ponuda, ugovaranjem i provedbom ugovora o građenju i ugovora o uslugama savjetodavnih inženjera.

Sadržaj:
Predgovor  
Uvod  
DIO I. 1
OPĆENITO O UGOVORIMA O PROJEKTIRANJU I GRAĐENJU 1
DIO II. 19
PROPISI I OPĆI UVJETI 19
DIO III. 51
VRSTE UGOVORA O GRAĐENJU I SUDIONICI 51
DIO IV. 117
SKLAPANJE UGOVORA 117
DIO V. 179
UGOVORI O USLUGAMA SAVJETODAVNIH INŽENJERA 179
DIO VI. 295
UGOVORI O GRAĐENJU 295
DIO VII. 531
FINANCIJSKE ODREDBE 531
DIO VIII. 669
RJEŠAVANJE SPOROVA 669
DODATCI 699
KRATICE 765
LITERATURA 769
BILJEŠKA O AUTORU 789