Ugradnja profesionalne kuhinje – tuzemni prijenos porezne obveze

Datum: 17.03.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/14-01/236
Davatelj: Porezna uprava


Obratili ste nam se upitom u vezi primjene prijenosa porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno čl. 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. i 160/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik). Postavljeno je pitanje primjenjuje li se prijenos porezne obveze u slučaju kada porezni obveznik prodaje i ugrađuje profesionalne kuhinje u hotele i staračke domove.
Odredbama čl. 75. st. 3. t. a) Zakona i čl. 151. st. 1. Pravilnika propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja, ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
      Člankom 152. st. 1. t. i) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz čl. 75. st. 3. t. a) Zakona smatraju ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.
      Nadalje, odredbama čl. 152. st. 2. t. c) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz čl. 75. st. 3. t. a) Zakona osobito ne smatra periodični ili ne periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme.
      Sukladno navedenim zakonskim odredbama, u vezi primjene prijenosa porezne obveze prilikom prodaje i montaže profesionalnih kuhinja u hotelima ili domovima za starije osobe, bitno je obavlja li se usluga montaže kuhinje kao opreme prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta. Ukoliko se takva isporuka dobra i usluga obavlja prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta na način da se dobra spajaju direktno na instalacije struje, vode ili plina i ista nisu prenosiva primjenjuje se prijenos porezne obveze.
Kada porezni obveznik obavlja isporuku profesionalnih kuhinja i ugrađuje ih u hotele i domove za starije osobe koje se ne obavljaju prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskih objekata ili obavlja usluge na već ugrađenim kuhinjama ne primjenjuje prijenos porezne obveze, već na takve usluge obračunava PDV po stopi 25 %.

Povratak na mišljenja