Ukidanje mjere odgode plaćanja poreznih davanja podružnicama

Datum: 08.07.2020, Srijeda
Klasa: 410-01/-20-01/1406
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo dopis kojim tražite objašnjenje ukidanje mjere odgode plaćanja poreznih davanja podružnicama.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Općim poreznim zakonom (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20, dalje u tekstu: Zakon) u članku 107.a propisano je plaćanje poreza u posebnim okolnostima, a provedba navedenog članka propisana je u dijelu Desetom A Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20 i 74/20, dalje u tekstu Pravilnik).

Sukladno članku 71.c Pravilnika podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik iz članka 44. stavka 1. Zakona koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga.

Prema članku 44. stavku 1. Zakona poduzetnik u smislu Zakona jest svaka fizička ili pravna osoba, udružene osobe ili imovinska masa bez pravne osobnosti koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

U konkretnom slučaju subjekti koji su podnijeli zahtjev za odgodom plaćanja poreznih davanja su podružnice inozemnih društava.

Osnivanje i status podružnica reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) kojim je u članku 7. stavku 3. propisano da podružnice nisu pravne osobe, te da njihovim poslovanjem prava i obveze stječe društvo osnivač, u konkretnom slučaju društvo osnivač sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.

Kako podružnice nemaju pravnu osobnost, niti su samostalne u ostvarivanju prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, već se dobit koju podružnice inozemnih društava ostvare u Republici Hrvatskoj oporezuje u državi u kojoj je sjedište stvarne uprave društva, dakle u inozemstvu, a ne u Republici Hrvatskoj, podružnice inozemnih društava ne zadovoljavaju definiciju poduzetnika iz članka 44. Zakona, te se ne mogu smatrati podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza iz članka 71.c Pravilnika.

Povratak na mišljenja