Ukinut je prirez u Gradu Sveta Nedelja

Datum: 04.01.2019, Petak
Autor: I.P.

      U Narodnim novinama br. 120/18. od 31. prosinca 2018. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje (dalje: Odluka).

      Prema navedenoj Odluci 1. siječnja 2019. prestaje važiti Odluka o Gradskim porezima Grada Svete Nedelje (Nar. nov., br. 04/17. i 12/17.) kojom je bila propisana stopa prireza porezu na dohodak od 6%.

      To znači da se od 1. siječnja 2019. prilikom isplata svih oporezivih primitaka osobama koje imaju prebivalište ili boravište u  Gradu Sveta Nedjelja ne obračunava i ne plaća prirez porezu na dohodak.

Povratak na vijesti