Ulaganje u tuđu nekretninu

Datum: 25.11.2015, Srijeda
Klasa: 410-20/15-01/69
Davatelj: Porezna uprava


Zaprimili smo upit odvjetnice u ime poreznog obveznika iz dostavnog popisa u svezi obveze plaćanja poreza na promet povodom ulaganja u tuđu nekretninu.
Naime, porezni obveznik iz dostavnog spiska raspolaže novčanim sredstvima potrebnim za financiranje nadogradnje doma za starije i nemoćne. Temeljem tog ulaganja porezni obveznik će postati suvlasnik idealnog dijela predmetne nekretnine u vrijednosti uloženog.
Postavlja se pitanje obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost ili poreza na promet nekretnina na konkretni slučaj.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona, propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
Stoga, ukoliko je porezni obveznik koristio pravo na odbitak pretporeza po osnovi ulaganja u tuđu imovinu sukladno odredbama Zakona, vlasniku imovine prilikom predaje zaračunava isporuku u visini ukupno izvršenih ulaganja s obračunanim PDV-om.
Obzirom da temeljem izvršenog ulaganja porezni obveznik postaje suvlasnikom dijela građevine u vrijednosti uloženog, u konkretnom slučaju radi se o razmjeni sukladno odredbama članka 15. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik), pri čemu isporuka podliježe oporezivanju na obje strane, kod svakog isporučitelja.
Što se tiče isporuke dijela građevine, sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke j) i k) Zakona plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.
Prema odredbama članka 40. stavka 5. Zakona isporukom građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, prije prvog nastanjenja odnosno korištenja, ili isporukom kod koje od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine smatra se i isporuka rekonstruiranih građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, ako su troškovi rekonstrukcije u prethodne dvije godine prije isporuke veći od 50% prodajne cijene.
Slijedom navedenog, ako su u konkretnom slučaju troškovi nadogradnje, odnosno rekonstrukcije u prethodne dvije godine prije dana isporuke veći od 50% prodajne cijene građevine, isporuka dijela te građevine i zemljišta na kojem se nalazi oporeziva je PDV-om.
Sukladno članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14) na promet nekretnina na koji se zaračunava PDV ne plaća se porez na promet nekretnina, međutim temeljem članka 17. predmetnog Zakona isporučitelj koji na isporuku nekretnine obračunava PDV obvezan je u roku od 30 dana od dana isporuke prijaviti isporuku te nekretnine nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu isporučitelja, na obrascu Prijave prometa nekretnina, elektroničkim putem.
 

Povratak na mišljenja