Unos i obveza plaćanja trošarine za ulje tarifne oznake KN 2710 19 99 sukladno Zakona o trošarinama

Datum: 22.05.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-03/353
Davatelj: Carinska uprava

Tražite objašnjenje u vezi obveze plaćanja trošarine na ulje naziva Nytex 4700 tarifne oznake KN 2710 19 99 koje kupac nabavlja iz druge države članice i koristi za proizvodnju gotovih proizvoda od gume i u vezi s time potrebu za ishođenje trošarinskog broja te pitate da li se roba koja se prevozi u bačvama ne treba prijaviti carini za razliku od kupca robe koja se isporučuje u kontejnerima od 1000 litara ili cisterni i koja se mora registrirati u registar trošarinskih obveznika Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju a Pravilnikom o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 157 14 i 8 15 postupanje u primjeni Zakona o trošarinama Člankom 83 Zakona propisani su proizvodi koji se u smislu Zakona smatraju energentima a st 8 istog članka propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i električnu energiju osim ako Zakonom nije drugačije propisano Člankom 84 st 3 Zakona propisane su visine trošarina na pojedine energente i električnu energiju a čl 85 st 1 i 3 Zakona određeni su energenti na koje se odnose odredbe Zakona glede nadzora proizvodnje prerade ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja