Unos trošarinskih proizvoda – vina iz države članice EU u Republiku Hrvatsku

Datum: 16.06.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-05/988
Davatelj: Carinska uprava

Postavljate pitanje u ime nizozemske tvrtke koja se namjerava baviti unosom vina u Republiku Hrvatsku U nastavku postavljate pitanje kojim tražite pojašnjenje vezano uz zakonito postupanje prilikom unosa vina iz države članice Europske Unije u Republiku Hrvatsku Prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije započela je puna primjena novih propisa hrvatskog trošarinskog sustava a to su Zakon o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 koji između ostalog uređuju trošarinski sustav oporezivanja alkohol i alkoholna pića među koja ubrajamo i vino te Pravilnik o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 i 70 14 koji uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama Sukladno odredbi čl 44 st 1 Zakona o trošarinama svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati s trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se na Obrascu PUR koji je tiskan u Prilogu 14 Pravilnika o trošarinama Temeljne odredbe koje se odnose na kretanje trošarinskih proizvoda sadržane su u odredbama Glave III Zakona o trošarinama Sukladno Zakonu o trošarinama kretanje trošarinskih proizvoda unutar Europske unije odnosno između država članica može se odvijati na dva načina u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu EMCS sustava pri tome uključujući i kretanja preko trećih država ili trećih teritorija te izvan sustava odgode plaćanja trošarine kretanje s plaćenom trošarinom kada se trošarinski proizvodi koji su već pušteni u potrošnju u jednoj državi članici otpremaju u komercijalne svrhe u drugu državu članicu Slijedom iznesenog trošarinske proizvode u konkretnom slučaju vino može se unositi iz drugih država članica Europske unije u Republiku Hrvatsku u komercijalne svrhe na sljedeće načine I Unos trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku Trošarinski obveznici koji namjeravaju obavljati unos trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz drugih država članica Europske unije dužni su se registrirati u Republici Hrvatskoj kao ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta ili registrirani primatelji ili povremeno ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja