Unos vina otpremljenog od strane malog proizvođača vina iz druge države članice EU izvan sustava odgode plaćanja trošarine

Datum: 19.05.2015, Utorak
Klasa: 410-19/15-06/64
Davatelj: Carinska uprava

Pojašnjenje u svezi s mogućnošću da tvrtka V d o o u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta zaprima vina od malog proizvođača vina iz druge države članice Europske unije koji posluje izvan sustava odgode plaćanja trošarine kao i pojašnjenje zakonitog postupanja u smislu obveza primatelja u Republici hrvatskoj koji bi takva vina zaprimao te propisane prateće dokumentacije za takva kretanja Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 u daljnjem tekstu Zakon o trošarinama uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda alkohola i alkoholnih pića u koja ubrajamo vina koja su predmet vašeg upita duhanskih prerađevina energenata i električne energije Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 157 14 i 8 15 u daljnjem tekstu Pravilnik o trošarinama Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati sa trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona o trošarinama Prijava djelatnosti i registracija trošarinskog obveznika propisana je u glavi XII Zakona o trošarinama a detaljnije u glavi IX Pravilnika o trošarinama Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište donosi nadležni carinski ured temeljem čl 31 i 32 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja