Upis u registar obveznika PDV-a – oporezivi i oslobođeni povrat u tijeku godine

Datum: 17.02.2011, Četvrtak
Klasa: 410-19/11-01/28
Davatelj: Porezna uprava

Knjigovodstveni obrt E., obratio nam se u vezi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Naime, obrtnik obveznik poreza na dobit, obavlja djelatnost mjenjačkih poslova od 1. siječnja 2003. godine, te je s te osnove oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Dana 11. studenoga 2010. godine obrtnik je doregistrirao ugostiteljsku djelatnost te je tijekom studenog i prosinca 2010. godine ostvario promet od 60.000,00 kuna. Tijekom 2010. godine obrtnik nije bio upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost s osnove ugostiteljske djelatnosti. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje treba li se obrtnik koji je tijekom studenog i prosinca 2010. godine uz mjenjačku djelatnost, obavljao u ugostiteljsku upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost po sili zakona, odnosno treba li se promet ostvaren od obavljanja ugostiteljske djelatnosti u studenom i prosincu 2010. godine svoditi na godišnju razinu.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 22. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09.) i članka 34. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) poduzetnik, osim poduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11 .a ovoga Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, nema pravo iskazivanja poreza na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza koji mu zaračunaju ostali poduzetnici.

Odredbama članka 34. stavka 6. Pravilnika propisano je ako poduzetnik tijekom tekuće godine ostvari isporuke koje bi bile oporezive u vrijednosti preko 85.000,00 kuna, postaje poreznim obveznikom od 1. siječnja iduće godine.

Člankom 40. stavkom 2. Pravilnika propisano je da poduzetnici koji su u tekućoj godini počeli s obavljanjem djelatnosti i poslovali tijekom dijela kalendarske godine i ako su obavljene oporezive isporuke u razdoblju u kojem su poslovali svedene na godišnju razinu veće od 85.000,00 kuna, postaju porezni obveznici od 1, siječnja iduće godine i najkasnije do 15. siječnja te godine podnose prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Obzirom da je u konkretnom slučaju obrtnik počeo obavljati oporezivu ugostiteljsku djelatnost tijekom 2010. godine, odnosno poslovao je tijekom dijela 2010, godine napominjemo da je tada potrebno u smislu odredbo članka 40. stavka 2. Pravilnika obavljeno oporezive isporuke u razdoblju u kojem je poslovao svesti na godišnju razinu. Stoga, ako su u konkretnom slučaju obavljene oporezive isporuke u 2010. godini, odnosno u razdoblju u kojem je obrtnik poslovao svedene na godišnju razinu veće od 85.000.00 kuna, tada obrtnik postaje porezni obveznik od 1. siječnja 2011. godine i najkasnije do 15 siječnja 2011. godine podnosi prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja