Upis udruga u registar stvarnih vlasnika

Datum: 13.12.2019, Petak
Autor: N.D.

      Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (Nar. nov., br. 108/17. i 39/19.), između ostalih pravnih subjekata koji moraju biti upisani do 31. prosinca 2019. u Registar stvarnih vlasnika (dalje: Registar) koji je središnja elektroničke baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima, navodi i (sve) udruge.

      Ured za sprječavanje pranja novca je na svojim mrežnim stranicama (http://www.mfin.hr/hr/upiti-i-misljenja, pristupljeno 13. 12. 2019.) dao obavijest u vezi upisa udruga u Registar.

      Za one udruge koje su u matični registar (Registar udruga pri Ministarstvu uprave) dostavile podatak o OIB-u osobe/osoba ovlaštenih za zastupanje udruge će se sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) iz sustava OIB-a jednokratno do 01.07.2019. preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom (vlasnicima) udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika.

      Ako osoba čiji su podatci preuzeti u Registar ovlaštena za zastupanje nije stvarni vlasnik udruge, udruga je dužna izvršiti promjenu podataka u Registru.

      Uvid u podatke koji su za udruge preuzeti u Registar, može se izvršiti bez naknade na dva načina:

  1. preuzimanjem izvatka (u PDF formatu) putem web aplikacije Registar stvarnih vlasnika uz korištenje poslovnog certifikata FINA-e 
  2. izdavanjem izvatka u poslovnici FINA-e koji može zatražiti osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili osoba opunomoćena od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge (punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika).

      Detaljnije o ovoj temi može se pročitati u prilogu časopisu Računovodstvo, revizija i financija br. 12/19, Poslovanje neprofitnih organizacija, str. 80-82.

Povratak na vijesti