Upit u vezi primjene propisa koji uređuju javnu nabavu i trgovački režim za maloprodaju automobila

Datum: 10.09.2015, Četvrtak
Klasa: 410-19/15-11/885
Davatelj: Carinska uprava

Upit upućen Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva u vezi s primjenom propisa koji uređuju javnu nabavu i trgovački režim za maloprodaju automobila u Republici Hrvatskoj koja je isti proslijedila Ministarstvu financija uz obrazloženje da Zakon o javnoj nabavi ne sadrži specifične odredbe u svezi s postavljenim pitanjima a da davanje mišljenja u svezi s primjenom Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila nije u njihovoj nadležnosti U odnosu na sadržaj pojedinih pojmova koja navodite u Vašem upitu u cijelosti Vas upućujemo na određenja Zakona o posebnom porezu na motorna vozila Nar nov br 15 13 i 108 13 i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila Nar nov br 52 13 90 13 140 13 116 14 152 14 i 31 15 Navedenim kompleksom pravnih normi koje imaju svoju opću svrhu odnosno ratio integralno se uređuju određenja temeljnih pojmova predmeta oporezivanja poreznog obveznika nastanka porezne obveze načina obračuna i plaćanja posebnog poreza porezne osnovice i visine posebnog poreza i drugih bitnih porezno pravnih odnosa I Pitanja vezana za primjenu propisa koja reguliraju javnu nabavu 1 Carinska uprava je dužna osigurati primjenu načela oporezivanja koja su propisana odredbama Općeg poreznog zakona i općim načelima prava Postupak poreznog nadzora odnosno porezno pravno postupanje provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i drugim primjenjivim propisima koji uređuju poslove i ovlaštenja carinske službe te primjenu relevantnih poreznih propisa Parametri na kojima se temelji procjena preporučene prodajne cijene su cijene drugih motornih vozila istog proizvođača cijene istog ili sličnog motornog vozila u drugim zemljama članicama EU Primjenjuje se u slučajevima kada je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu od one koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu ili su dostavljeni podaci o tipu varijanti i trgovačkom nazivu koji ne predstavljaju proizvođačevu uobičajenu ponudu ili ako se osnovano može zaključiti da je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedopušteni probitak u sudjelovanju na javnom natječaju flotnoj prodaji ili sl U odnosu na određivanje porezne osnovice primjenjuju se prisilni porezni propisi pa tako između ostaloga porezno tijelo utvrđuje i vjerodostojnost i pravilnosti iskaza porezne osnovice a ako se u tijeku nadzora utvrdi da porezni obveznik zbog nepravilnog iskaza porezne osnovice netočno obračunava porez rješenjem se utvrđuje ispravan iznos dužnog poreza Kontrola preporučene prodajne cijene se provodi potpuno neovisno o postupku javne nabave te je mehaničko povezivanje ova dva kompleksa pravnih normi posve bespredmetno u kontekstu razumijevanja odredbi na koje se upire predmetnim upitom 2 Napominjemo da je upite nužno formulirati u odnosu na konkretne i stvarno poduzete poslovne aktivnosti odnosno aktivnosti koje se stvarno namjeravaju poduzeti a na koje ćete dobiti cjelovita konkretna pojašnjenja pri čemu u odnosu na općenita ili hipotetska pitanja ili pitanja koja impliciraju postojanja određenja koja ne korespondiraju sa smislom ili sadržajem primjenjivog pravnog režima nije moguće dati svrhovita tumačenja koja bi bila od bilo kakvog stvarnog ili legitimnog pravnog interesa obveznika Ističemo čl 5 st 12 Pravilnika ima za svrhu otklanjanja i sprečavanja zlouporaba vezano za preporučenu prodajnu cijenu novih motornih vozila a kako to proizlazi iz samog teksta norme kojom su uređeni i kriteriji kojima se porezno tijelo rukovodi u utvrđivanju prodajne cijene 3 Ukazujemo da primjena konkretnog porezno pravnog režima nema apsolutno nikakve suštinsko pravne veze s određenjima ili primjenom propisa iz područja javne nabave 4 Zakon ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja