Uporaba etilnog alkohola u farmaceutskoj industriji

Datum: 00.01.2014, Utorak
Klasa: 410-19/14-05/3859
Davatelj: Carinska uprava

Nadležni carinski ured poreznim rješenjem je utvrdio nastanak trošarinskog duga s obzirom na okolnost da je oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda B d d koristio etilni alkohol u svrhe za koje nije imao odobrenje Naime prethodno je Carinski ured Koprivnica zatražio od Središnjeg ureda Carinske uprave odgovor o primjeni oslobođenja od plaćanja trošarine na etilni alkohol kod obveznika B d d temeljem izdanog odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda U upitu se navodi da je predmetnom obvezniku izdano Odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda za namjene iz čl 61 st 1 t 5 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 odnosno kada se alkohol koristi za proizvodnju lijekova definiranih Direktivom 2001 83 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6 studenoga 2001 o Zakoniku Zajednici koji se odnosi na lijekove za ljudsku uporabu SL L 311 28 11 2001 str 67 Započetim poreznim nadzorom utvrđeno je kako je dio etanola koji je nabavljen uz oslobođenje od plaćanja trošarine utrošen za dezinfekciju laboratorijskog suđa te dezinfekciju opreme i prostora koji se upotrebljavaju u procesu proizvodnje lijekova Vezano uz navedeno postavlja se pitanje može li se uporaba etilnog alkohola za dezinfekciju prostora opreme i suđa u proizvodnji i laboratorijima smatrati dijelom proizvodnog procesa u proizvodnji lijekova i time biti oslobođena plaćanja trošarine sukladno dobivenom odobrenju Temeljem tako postavljenog upita Središnji ured je dao tumačenje KLASA 410 19 14 05 2441 URBROJ 513 02 1740 1 14 3 od 8 srpnja 2014 prema kojem nije moguće primijeniti oslobođenje od plaćanja trošarine za korištenje etilnog alkohola u svrhe dezinfekcije prostora opreme i suđa u proizvodnji i laboratorijima obzirom da ovo oslobođenje iz čl 61 st 1 t 5 Zakona o trošarinama podrazumijeva da se etilni alkohol upotrebljava izravno kao sirovina u proizvodnji određenog lijeka za ljudsku uporabu Naknadno je aktom Središnjeg ureda KLASA 410 19 14 05 3409 URBROJ 513 02 1740 1 14 2 od 20 listopada 2014 dano dodatno pojašnjenje primjene odredbe čl 61 Zakona o trošarinama u odnosu na porabu alkohola u farmaceutskoj industriji za proizvodnju lijekova za ljudsku uporabu Naime zbog učestalih upita zainteresirane javnosti i izvjesnih nejasnoća u jedinstvenoj primjeni odredbi Zakona o trošarinama koje se odnose na oslobođenje od plaćanja trošarine kada se alkohol koristi namjenski za proizvodnju lijekova za ljudsku uporabu dodatno je pojašnjeno da kada se alkohol koristi za proizvodnju lijekova definiranih Direktivom 2001 83 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6 studenoga 2001 o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za ljudsku uporabu SL L 311 28 11 2001 str 67 pri čemu u farmaceutskoj industriji ovo oslobođenje podrazumijeva da se etilni alkohol upotrebljava izravno kao sirovina u proizvodnji određenog lijeka za ljudsku uporabu pri čemu se međutim u određenim specifičnim okolnostima odobrenje za oslobođenog ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja