Uporaba motornog vozila registriranog u Austriji na cestama u Republici Hrvatskoj

Datum: 12.06.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-11/604
Davatelj: Carinska uprava

Mogućnost korištenja motornog vozila registriranog u Austriji koje bi Vaša matična tvrtka ustupila na korištenje Vašim uposlenicima temeljem ugovora o najmu Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila Nar nov br 15 13 i 108 13 uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj Prema čl 14 st 1 Zakona fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se carinskom uredu u roku od tri dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja