Uputa o numeričkom označavanju računa u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu – uputa

Datum: 20.02.2013, Srijeda
Klasa: 011-01/12-01/240
Davatelj: Porezna uprava

 Zbog jedinstvenosti tumačenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., dalje: Zakon), imajući u vidu različite interpretacije ispisivanja određenih elemenata na računu, donosimo uputu o numeričkom označavanju računa te shodno tome smatramo da je potrebno razjasniti da se prema Zakonu broj računa sastoji od tri dijela:

1. numerički dio – numerički broj računa, numerički broj računa kreće se od broja 1 do broja n u tijeku godine;
2. oznake poslovnog prostora i
3. oznake naplatnog uređaja.

      Oznaka poslovnog prostora i naplatnog uređaja, u samom računu mora biti označena na identičan način kako je označena i u internom aktu o poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije. Operativno znači da broj računa mora imati oblik: ___ - ___ - ___ . Numerički dio računa kreće od broja 1 na početku godine do broja n na kraju godine. Računi moraju slijediti numerički slijed prema poslovnom prostoru, naplatnom uređaju u poslovnom prostoru, odnosno dokumentu na naplatnom uređaju, na način da numeriranje mora započeti s brojem 1 i završiti s brojem n na kraju godine.
     
      Pravila slijednosti računa obveznik fiskalizacije mora precizno propisati svojim internim aktom, kojeg treba predočiti za potrebe poreznog nadzora.
     
      Slijedom navedenog, elementi broja računa moraju ići redoslijedom koji je propisan Zakonom, međutim nema zakonske zapreke da obveznik fiskalizacije, kao dodatni element na računu, vidno odvojen od propisanog trodijelnog broja računa, iskaže i svoje oznake koje mu trebaju radi lakšeg knjigovodstvenog praćenja svog poslovanja i to jasno propiše internim aktom.

Povratak na mišljenja