Uputa o obvezi izdavanja računa izvan radnog vremena obveznika fiskalizacije i dostavljanja podataka u sustav fiskalizacije

Datum: 22.07.2013, Ponedjeljak
Klasa: 011-01/13-01/265
Davatelj: Porezna uprava

 U svrhu pojašnjenja zakonskih odredbi donosimo tumačenje koje se odnosi na elektroničku prijavu poslovnih prostora, odnosno prijavu radnih dana i radnog vremena poslovnica.

 Podatci o poslovnim prostorima, a onda i radnom vremenu služe Poreznoj upravi za informaciju kada porezni obveznik stvarno radi, gdje i koliko radi, kao i za druge evidencije i kontrole iz nadležnosti Porezne uprave, kao i drugih nadležnih tijela.

 Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, podatak o radnom vremenu sastavni je dio sadržaja podataka koje je potrebno dostaviti u poslovnom prostoru u kojem se obavlja djelatnost. Ukoliko nastanu promjene kod postojećeg poslovnog prostora, a tiču se između ostaloga i promjene radnog vremena, iste je obveznik fiskalizacije dužan naknadno dostaviti kroz uspostavljeni sustav razmjene podataka, i to prije slanja prvog računa kojeg je potrebno izdati u tom poslovnom prostoru kod kojeg je došlo do promjene radnog vremena.

 Za svaku isporuku dobara ili izvršenu uslugu za koju postoji obveza izdavanja računa, račun je potrebno izdati, neovisno o prijavljenom radnom vremenu.

 Naime, u praksi postoje slučajevi:
- kada porezni obveznik isporučuje dobro ili pruža uslugu i izvan prijavljenog radnog vremena. Primjerice kada u uslužnim djelatnostima pružanje usluge klijentu započne u prijavljenom radnom vremenu, a iz opravdanih razloga pružanje usluge se završi izvan prijavljenog radnog vremena, u kojem trenutku je potrebno izdati račun;
- kada porezni obveznici uslugu pružaju prema dogovoru, primjerice stomatolozi koji ordiniraju prema dogovoru s klijentom. Tada je potrebno i u internom aktu propisati da se usluga pruža u prijavljeno radno vrijeme i prema dogovoru.

      Napominjemo da kod svake promjene radnog vremena, što može biti i sezonsko produženje radnog vremena, tu promjenu obveznik fiskalizacije mora evidentirati putem uspostavljenog sustava razmjene podataka, ali i u internom aktu.
      Nadzor nad radnim vremenom poreznog obveznika provodit će se u suradnji s drugim nadležnim institucijama.
     
      Osim promjene u radnom vremenu, na isti način je potrebno prijaviti promjenu adrese ili slučaj prestanka rada poslovnog prostora. Promjene poput korištenja kolektivnog godišnjeg odmora ili kratkotrajne adaptacije poslovnog prostora, kada se prostori privremeno zatvaraju moraju se dostaviti u sustav slanjem XML poruke. Ovo je bitno radi evidentiranja nastalih promjena o privremenom zatvaranju poslovnog prostora, kao i naknadnom otvaranju.
     
      Zaključno ističemo da je uvijek i u svakom slučaju potrebno izdati račun za isporučeno dobro ili pruženu uslugu, ukoliko postoji takva obveza propisana zakonom, pa i u slučajevima kada u opravdanim razlozima pružanje usluge završi izvan radnog vremena, kao i kada se usluga osim u redovno prijavljeno radno vrijeme pruža i dodatno prema dogovoru.
      Ukoliko dođe do promjene u podatcima koji se odnose na poslovni prostor obveznika fiskalizacije, navedene promjene je potrebno dostaviti putem uspostavljenog sustava razmjene podataka s Poreznom upravom, it o prije trenutka izdavanja prvog računa kojeg je potrebno izdati nakon nastale promjene.

Povratak na mišljenja