Uputa: Obveza dodatnog doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osiguranike – pomorce, članove posade brodova u međunarodnoj plovidbi

Datum: 10.06.2011, Petak
Klasa: 411-01/11-01/23
Davatelj: Porezna uprava

S danom 11. lipnja 2011. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 61/11.). Tim je Zakonom, između ostaloga (člankom 14.), propisan novi članka 129.a kojim je uređeno da se pomorcu - članu posade broda svakih 12 mjeseci provedenih na ukrcaju kao član posade broda u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, računa u staž osiguranja kao 15 mjeseci (tzv. "beneficirani radni staž").

Ovo pravo osiguranika (na staž osiguranja s povećanim trajanjem) izaziva i određene obveze, a to je obveza plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž mirovinskog osiguranja s povećanim trajanjem.

U slučaju osiguranika - pomorca, člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, riječ o obvezniku doprinosa koji je sam obveznik plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje a tu mu obvezu utvrđuje Porezna uprava, rješenjem. Kako je osiguraniku - pomorcu koji je u osiguranju na dan 11. lipnja 2011. (i nadalje) s tim danom nastala obveza dodatnog doprinosa i kako bi se obveza utvrdila treba izvršiti prethodne pripreme vezane uz obradu podataka i mnoštvo drugih pitanja kao što su, primjerice:

- pripremiti programsku podršku za novi obračun i izdavanje novoga tipa rješenja,
- uplatnih računa (brojčanih oznaka) za uplatu tog doprinosa,
- načina rješavanja slučajeva osiguranika kojima su rješenja za 2011. već izdana,
- razmjene podataka s HZMO,
- pitanje Obrasca RS i druga pitanja,

te preporučujemo da se, pri verifikaciji podataka iz registra obveznika doprinosa koja slijedi u tjednu između 13. do 17. lipnja 2011.:

1. ne verificiraju podaci o novim osiguranicima kako im se ne bi izdalo pogrešno rješenje, ali
2. mogu se verificirati podaci o početku i prestanku za osiguranike za koje je primljen podatak o prestanku osiguranja s danom prije 11. lipnja 2011.,
3. mogu se verificirati podaci o prestanku za osiguranike za koje je primljen podatak o prestanku osiguranja s danom prije 11. lipnja 2011.

Strankama možete dati istu ovu informaciju a i dodatne informacije kao što su: osnovica za obračun dodatnog doprinosa ista je kao i za ostale doprinose (radno mjesto) a stope za obračun doprinosa su:

1. za osiguranika samo I. stupa: 7,84%
2. za osiguranika I. i II. stupa: 5,83% (dodatni doprinos za I. STUP) i 2,01% (dodatni doprinos za II. STUP).

Dodatni doprinosi uplaćivati će se na iste uplatne račune (račun državnog proračuna odnosno posebni račun za plaćanje doprinosa za II. STUP) ali će se, prilikom sljedeće izmjene i dopune Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011., za ove vrste doprinosa i osiguranike otvoriti nove brojčane oznake. Radi toga, do daljnjega ne treba naplaćivati ovaj doprinos.

Povratak na mišljenja