Uputa za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Datum: 01.06.2011, Srijeda
NN br. 60/2011

Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove propisuje se način jedinstvene primjene Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove.

Ova Uputa stupa na snagu 1. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise