Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Datum: 10.12.2010, Petak
NN br. 139/2010

Ova Uputa stupa na snagu 12. siječnja 2011., kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1. do 31. prosinca 2010., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise