Upute i prijedlozi obrazaca u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 25.06.2013, Utorak
Autor: LJ.M.

Ministarstvo financija - Porezna uprava dalo je upute u vezi primjene Zakona o PDV-u, porezne knjige i evidencije (knjige U-RA, I-RA), te nove prijave PDV-a koje će porezni obveznici prvi puta predavati do 20. kolovoza 2013. godine.

Uputa Poreza na dodanu vrijednost - uvoz nakon 1. srpnja 2013. godine

Uputa za popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV)

Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU (Obrazac ZP)

Uputa za popunjavanje Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S)

Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a

Prijava poreza na dodani vrijednost (Obrazac PDV)

Knjiga izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA)

Knjiga primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA)

Povratak na vijesti