Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Datum: 20.06.2022, Ponedjeljak
NN br. 70/2022

Uredbom su dopunjene pojedine odredbe Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (Nar. nov., br. 64/22.).

Ova Oduka stupa na snagu 21. lipnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise