Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Datum: 09.07.2021, Petak
NN br. 78/2021

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13. – 26/21.), u čl. 54.j podst. a) Položaji I. vrste, iza t. 1. dodaje se t. 2. koja glasi:

  1. voditelj Podružnice 2,600.

U podst. b) Radna mjesta I. vrste, na kraju t. 1. briše se t. i dodaje se t. 2. koja glasi:

  1. stručni radnik (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog) 1,400.

Ova Uredba stupa na snagu 17. srpnja 2021. godine.

Povratak na nove propise