Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Datum: 29.12.2011, Četvrtak
NN br. 154/2011

Odredbe čl. 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 10/99. do 14/11.), neće se primjenjivati u 2012. godini.

Ova Uredba stupa na snagu 29. prosinca 2011.

Povratak na nove propise