Uredba o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine

Datum: 05.01.2012, Četvrtak
NN br. 3/2012

Ovom se Uredbom preraspodjeljuju sredstva koja su planirana Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine (Nar. nov., br. 131/11. – dalje: Odluka) sukladno čl. 42. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Nar. nov., br. 150/11.).

Rashodi i izdaci iz Posebnog dijela u točki III. Odluke povećavaju se ili smanjuju po proračunskim korisnicima i programima kako slijedi ovdje.

Ova Uredba stupa na snagu 5. siječnja 2012.

Povratak na nove propise