Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Datum: 13.07.2012, Petak
NN br. 78/2012

Ovom Uredbom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/01. do 60/12.).

Ova Uredba stupa na snagu 21. srpnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise