Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Datum: 05.09.2012, Srijeda
NN br. 100/2012

Ovom Uredbom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/01. do 82/12.).

Ova Uredba stupa na snagu 13. rujna 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise