Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Datum: 07.06.2021, Ponedjeljak
NN br. 63/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/01. – 73/19.).

Ova Uredba stupa na snagu 15. lipnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise