Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Datum: 28.04.2023, Petak
NN br. 46/2023

Uredbom su izmijenjeni i dopunjeni pojedini koeficijenti za određena radna mjesta u javnim službama. Pregled izmijenjenih i dopunjenih koeficijenata može se vidjeti u članku Poslovne obavijesti iz javnog područja iz časopisa RRiF br. 6/23.

Ova Uredba stupa na snagu 6. svibnja 2023. godine.

Povratak na nove propise