Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

Datum: 26.08.2022, Petak
NN br. 99/2022

Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (Nar. nov., br. 22/03. – 15/19.) u najvećem dijelu zbog prelaska na novu službenu valutu – euro.

Ova Uredba može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise