Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Datum: 15.07.2022, Petak
NN br. 82/2022

Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13. – 72/22.).

Ova Uredba stupa na snagu 23. srpnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise