Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi

Datum: 07.06.2021, Ponedjeljak
NN br. 63/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima/ rada u državnoj službi (Nar. nov., br. 74/02. – 2/17.).

Ova Uredba stupa na snagu 15. lipnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise