Uredba o izmjenama Ovršnog zakona

Datum: 29.12.2011, Četvrtak
NN br. 154/2011

U Ovršnom zakonu (Nar. nov., br. 139/10., 125/11. i 150/11.), u čl. 339. podstavku 1. riječi: »31. prosinca 2011.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2012.«, a u Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 125/11), u čl. 7. riječi: »1. siječnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2012.«.

Ova Uredba stupa na snagu 29. prosinca 2011.

Povratak na nove propise