Uredba o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Datum: 06.07.2011, Srijeda
NN br. 76/2011

Ovom Uredbom izmijenjene su pojedine odredbe Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Nar. nov., br. 78/10.).

Ova Uredba stupa na snagu 6. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise