Uredba o izmjeni i dopunama Uredba o Carinskoj tarifi za 2012. godinu

Datum: 22.02.2012, Srijeda
NN br. 21/2012

Ovom Uredbom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o Carinskoj tarifi za 2012. godinu (Nar. nov., br. 143/11. i 5/12.).

Ova Uredba stupa na snagu 1. ožujka 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise