Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Datum: 11.10.2012, Četvrtak
NN br. 112/2012

Ovom Uredbom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 38/01. do 98/12.).

Ova Uredba stupa na snagu 19. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise