Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Datum: 26.08.2022, Petak
NN br. 99/2022

Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13. – 82/22.). Dodan je članak koji uređuje posebne nazive radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Veteranskom centru.

Ova Uredba može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise